cao lanh được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như