máy phân loại xoắn ốc được sử dụng rộng rãi trong quá trình mặc quần áo