vẽ một bản phác thảo gọn gàng của máy nghiền hàm blake và đặt tên cho các bộ phận của nó