màu titan ilmenit được xay ra sẽ chuyển sang màu gì khi ướt