xảy ra ô nhiễm do máy nghiền đá trong hành động kerala