nhà máy thanh chế biến đồng khoáng sản qjv trung quốc